Lưu trữ thẻ: thước lỗ ban 52cm

thước lỗ bạn 52cm
Hướng dẫn cách xem Thước Lỗ Ban 52cm

Thước lỗ ban là loại thước rất phổ biến trong đời sống văn hóa Đông phương....