Lưu trữ thẻ: thiết kế giếng trời

giếng trời nên đặt ở đâu trong nhà?
Giếng trời nên đặt ở đâu trong nhà?

Để lấy ánh sáng và gió, trong thiết kế các gia đình không thể thiếu...